Vårt bærekraftige arbeid

VÅRT BÆREKRAFTIGE ARBEIDHos Reforma handler du miljøvennlige og klimasmarte møbler på internett.

Hos Reforma verdsettes miljøvennlige og bærekraftige produktkjeder høyt. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel i vår bransje, og vi arbeider derfor hardt med å minske vårt klimaavtrykk i den grad det er mulig. Vårt bærekraftige arbeid gjennomsyrer hele vår virksomhet, og vi arbeider daglig med å finne flere miljøvennlige alternativer i alle deler av vår produksjons- og distribusjonskjede. Høsten 2018 og våren 2019 valgte vi å flytte 90 % av produksjonen av vårt eget varemerke, Reforma, til sertifisert bærekraftige fabrikker. Vi har i tillegg nå et større utvalg ekte vintage møbler, og et større sortiment av møbler som er laget av resirkulerte materialer. Disse tiltakene har gjort det mulig å minske klimaavtrykket vårt betraktelig, og det er en stor seier for oss. For å gjøre det enklere for deg som kunde, har vi kategorisert alle produktene som er produsert i miljøsertifiserte fabrikker og / eller laget av gjenvunnet materiale under kategorien «Responsible», som du finner i vår hovedmeny.

Vår klimakompensasjon - Miljøvennlige møbler på internett

De utslippene vi ikke kan påvirke, har vi regnet ut og klimakompensert for. Dette betyr at vi fra og med år 2019, kan kalle oss en klimanøytral bedrift! For å sikre at vi tar ansvar for alle utslipp som vår virksomhet genererer, har vi valgt å klimakompensere for 200% av den innrapporterte beregningen. I år investerer vi i et prosjekt for vindkraftverk i Kina, som skal erstatte forbrenningen av kull i de sørlige delene av landet. Prosjektet har CDM- og Gold standard-sertifisering. De vindkraftverkene vi har hjulpet til med å finansiere, sparer inn over 75 000 tonn CO2 -ekvivalent (CO2) per år sammenliknet med kullkraftverkene som ellers hadde sørget for strømforsyningen.

De innsparende CO2 tonnene kompenserer for den klimapåvirkningen som genereres av følgende:

- Klargjøring av råmateriale til samtlige møbler som selges hos oss

- Produksjon av samtlige møbler som selges hos oss

- Utenlandsk transport fra fabrikk til lager

- Innenlands-transport fra lager til sluttkunden

Vårt arbeid med bærekraft stopper naturligvis ikke med klimakompensasjon, og vi jobber konstant for å finne alternative løsninger som minsker våre utslipp ytterligere. Fram til vi når alle våre mål innen bærekraft, ser vi på klimakompensasjon som en viktig og effektiv del av vår klimastrategi.

Mer informasjon om vår investering

Vi kompenserer for de utslippene vi per dags dato ikke kan påvirke, ved å investere i grønn strømproduksjon i Hebei-provinsen i Kina. I dette prosjektet bygges det vindkraftverk som vil erstatte forbrenningen av kull i den sørvestlige delen av provinsen. Prosjektet utgjør en stor forskjell i disse delene av Kina, da den enorme utbyggingen av strømnettet i landet de siste tiårene har vært drevet og forsynt av kullkraft. Kullkraft har vært den rimeligste måten å produsere strøm på, og på grunn av de høye karbondioksidutslipp som kullkraft danner må dette endres på. Dette må endres både for miljøet i et globalt perspektiv, men også for menneskene i lokalsamfunnet. Kina er et land med et stort potensiale for vindkraft med minimale utslipp, og dette gjøres mulig blant annet via prosjektet i Zhangbei som Reforma investerer i. I Zhangbei har det blitt bygget 66 vindkraftverk som til sammen vil spare inn 75 000 tonn CO2 per år, sammenliknet med de kullkraftverkene som ellers forsyner provinsen med strøm. Vindkraften har dessuten både økonomisk og sosial nytte for lokalbefolkningen, i tillegg til miljøvern og miljøhensyn. Innenfor rammene for prosjektet har det i tillegg blitt boret ut en brønn som forsørger lokalbefolkningen med vann. Denne brønnen skal erstatte vannet som befolkningen tidligere hentet rett fra floden. Les mer her >

Har du spørsmål om vårt arbeid med bærekraft og klimakompensasjon?

For å få vite mer, send gjerne en e-post med dine spørsmål eller innspill til: info@reformasthlm.se